شناسه dns در شبکه های داخلی

عنوان : شناسه dns در شبکه های داخلی
گروه درخواست : امنیت و شبکه
شرح درخواست :

اگه امکان داره لطف بفرمایید آیا در DNSسرورهای 2008 مفهوم شناسه DNS معنی داره و منظور از آپ دیت DNS چیست

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...