عنوان :
گروه درخواست : ویژوال بیسیک ( Visual Basic)
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید ک عددی را دریافت کند و مضرب ۲ و ۳و ۵ را جاپ کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!