سی شارپ

عنوان : سی شارپ
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه بنویسید که با استفاده از دستورreadkey,یک صفحه کلید را خوانده و کاراکتر انرا نمایش دهد

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!