سوال مبانی برنامه نویسی c++

عنوان : سوال مبانی برنامه نویسی c++
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

سلام خسته نباشید لطفا این سوالات رو برام حل کنید و فایل main.c ش رو برام بفرستید.
تابع strcpy در کتابخانه برای جابجا کردن رشته ها بکار میرود. این تابع اسم دو رشته یااشاره گرهای حاوی آدرس دو رشته را بعنوان آرگومان میگیرد و کاراکترهای رشته دوم را به همراه کاراکتر پایان رشته 0 به داخل خانه های رشته اول بازنویسی می کند و اشاره گری حاوی آرگومان رشته اول برمیگرداند. تابع my_strcpy را بگونه ای بنویسید که همین کار را انجام دهد.
2)تابعی بنویسید که دو عدد را بصورت رشته گرفته و مجموع آنها را در رشته اول قرار دهد.
3)فرض کنید یک متن انگلیسی که شامل حروف کوچک، بزرگ، اعداد و فاصله است در یک رشته به نام TEXTذخیره شده است.
الف) تابعی بنویسید که یک کلمه را گرفته و تعداد دفعات تکرار آن را در متن مشخص کند.
ب) تابعی بنویسید که مجموع ارقام داخل متن را حساب کند.
ج) تابعی بنویسید که تعداد کلمات kحرفی در متن را محاسبه کند ( kورودی تابع است.)
4)فرض کنید نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی Nدانشجو به ترتیب در آرایه های سراسری char std_no[N][11] وchar family[N][31] ، char name[N][21]
قرار دارند بطوریکه اطلاعات هر دانشجو در سطرهای مشابه از آرایه ها است.
بدون استفاده از بحث رکوردها
الف) تابعی بنویسید که این آرایه ها را براساس نام مرتب کند. پس از مرتب سازی باز هم اطلاعات هر دانشجو باید در سطرهای مشابه از آرایه ها باشند.
ب) تابعی بنویسید که یک نام را گرفته و مشخصات تمام دانشجویان با این نام را چاپ کند.

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...