پایتون

عنوان : پایتون
گروه درخواست : پایتون ( python )
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که ابتدا n را دریافت کرده و سپس به تک تک اسامی پیامی ارسال کند در پایتون

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!