حل تمرین به زبان پاسکال

عنوان : حل تمرین به زبان پاسکال
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

با زبان پاسکال برنامه ای بنویسید که ده عدد صحیح را از ورودی دریافت کرده و مجموع اعداد زوج و حاصلضرب اعداد فرد این ده عدد را محاسبه و نمایش دهد.


پاسخ شما

شما باید جواب بدین که پولش رو گرفتین نه من!!!

توسط سید جواد حسینی در تاریخ 1400/04/06

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!