کد نویسی به زبان C

عنوان : کد نویسی به زبان C
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که مقدار تابع زیر را برای مقادیر x و y که کاربر وارد می کند را حساب کند
3
z=(x+y) -12 xy

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!