سوال امتحان

عنوان : سوال امتحان
گروه درخواست : ویژوال بیسیک ( Visual Basic)
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی بگیرد و توان پنج آن عدد را در خروجی چاپ کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!