سوال

عنوان : سوال
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

سلام روزانه گروه ها و کانال های تلگرامی بدون اجازه من را اد می کنند و هر چند روزی باید ۴۰-۳۰ تا از اینارو انتخاب و ترک کانال بزنم.
در تنظیمات سطح دسترسی رو از "همه" به "مخاطبین من" تغییر دادم ولی باز بدون اجازه اد می شوم. چکار باید کرد؟؟

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!