. . . . استفاده میکنم و تا چند ماه خوب جواب میده ولی بعد از چند ماه دیگه اجرا نمیشه و صفحه از اول بارگذاری میشه دلیل چی میتونه باشه ؟ با تشکر" name="description"> . . . . استفاده میکنم و تا چند ماه خوب جواب میده ولی بعد از چند ماه دیگه اجرا نمیشه و صفحه از اول بارگذاری میشه دلیل چی میتونه باشه ؟ با تشکر" />

آژاکس در asp.net

عنوان : آژاکس در asp.net
گروه درخواست : برنامه نویسی وب (ASP, PHP, Javascript)
شرح درخواست :

با سلام، من برای استفاده از آژاکس از کنترلاستفاده میکنم و تا چند ماه خوب جواب میده ولی بعد از چند ماه دیگه اجرا نمیشه و صفحه از اول بارگذاری میشه دلیل چی میتونه باشه ؟ با تشکر