اشپزی

عنوان : اشپزی
گروه درخواست : سوالات آشپزی
شرح درخواست :

سلام خامه رو کیکم شل شده چکار کنم

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!