کمک میخواستم در زمینهc++

عنوان : کمک میخواستم در زمینهc++
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

سلام یک تمرین c++ اشتم و نیاز به کمک دارم

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!