خانه قولنامهای

عنوان : خانه قولنامهای
گروه درخواست : سوالات حقوقی
شرح درخواست :

برای اینکه خانه ای که قولنامه ایست برایش سند تهیه کنیم باید چه کاری انجام دهیم ؟


پاسخ کارشناس

با سلام
به دو صورت امکان پذیر است
اگر که قبل از سال 1370 است از طریق ماده 147قانون ثبت
و اگر بعد ازآن از طریق اقامه دعوی تنفیذ قولنامه و الزام به تنظیم سند به طرفیت مالك رسمی و واسطه‌ها.

با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/05/03

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!