مهرالمثل

عنوان : مهرالمثل
گروه درخواست : سوالات حقوقی
شرح درخواست :

مهرالمثل چیست و چگونه تعیین می شود ؟


پاسخ کارشناس

با سلام

اگر که در زمان عقد مبلغ مهریه مشخص نباشد یا مالیت نداشته باشد
به زن مهرالمثل تعلق می گیرد .
برای تعیین آن وضعيت شخصي و خانوادگي زوجه و ساير صفات او، يا ميانگين مهريه نزديكان وي در نظر گرفته مي شود.
با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/05/06

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!