ماندن در خانه

عنوان : ماندن در خانه
گروه درخواست : سوالات حقوقی
شرح درخواست :

آیا تحت هر شرایطی زن باید در خانه شوهر بماند ؟


پاسخ کارشناس

با سلام

خیر زمانی که زن از نظربیم بدنی مالی و شرافتی تحت فشار و اذیت است
از طریق دادگاه در خواست داده تا در مکانی امن زندگی کند و در این صورت مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد.
با تشکر ،
پاسخگوی شماره 61
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 61 در تاریخ 1395/05/06

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!