خطا های اندروید استودیو

عنوان : خطا های اندروید استودیو
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

@BindView(R.id.get_time)
Button getTime;
@BindView(R.id.get_date)
Button getDate;
@BindView(R.id.send)
Button send;
@BindView(R.id.btn_toolbar)
Button btn_toolbar;
@BindView(R.id.c_btn)
ImageButton contact;
@BindView(R.id.massage)
EditText message;
@BindView(R.id.num)
EditText num;
Calendar c;
Intent intent;
int am_pm;
String y, m, d, h, mi;
public static dbHandler dbh;
private static final int REQUEST_CODE = 1;
در این خط کدها به bindview , dbhandler ایراد میگیره
چرا؟


پاسخ کارشناس

با سلام
لطفا متن خطا را کامل پیوست کنید
ترجیها عکس بگیرید
با تشکر ،
پاسخگوی شماره 10
پاسخیاب

توسط پاسخگوی شماره 10 در تاریخ 1395/09/04

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...