برنامه نویسی c++

عنوان : برنامه نویسی c++
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

1 ) برنامه ای که یک عدد و از تابع اصلی بگیره ، چنانچه عدد ورودی مضرب 3 باشه ، مجموعه ارقام عدد مذکور را در تابع فرعی محاسبه کنه و در تابع اصلی نشون بده در غیر این صورت عدد ورودی و بدون تغییر در تابع فرعی نشون بده
2) مجموعه ای اعداد بصورت اختیاری در برنامه تعریف نمایید سپس با اشاره گر به تابع برنامه ای بنویسید که در ابتدای برنامه از کاربر سوال کند
الف) چنانچه کاربر عدد یک را وارد کند الگوریتم مرتب سازی حبابی اجرا و چاپ شود
ب ) چنانچه کاربر عدد دو را وارد کرد هیچگونه تغییری در اعداد حاصل نگردد و آنها را چاپ کند

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...