متلب

عنوان : متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

در متلب معادله حرارت یک بعدی چگونه گسسته سازی کد بزنم
منظور از روشهای ftcs btcs cn lod این 4 روش

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...