برنامه نویسی

عنوان : برنامه نویسی
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

۱_متغییری به نام ،email,nameFather,lastName,firstNameتعریف کنید و اطلاعات مربوط را درداخلش قرار بدهید وآن هارا دریک خط چاپ کنید ؟
۲_۴ تا متغییر تعریف کنید ودرهرکدام مقداربه صورت stringقرار بدهید وآن هارا به صورت جداگانه چاپ کنید ؟


پاسخ شما

۱_متغییری به نام ،email,nameFather,lastName,firstNameتعریف کنید و اطلاعات مربوط را درداخلش قرار بدهید وآن هارا دریک خط چاپ کنید ؟
۲_۴ تا متغییر تعریف کنید ودرهرکدام مقداربه صورت stringقرار بدهید وآن هارا به صورت جداگانه چاپ کنید ؟

توسط مریم دهشکار در تاریخ 1397/12/11


پاسخ کارشناس

با سلام
با چه زبونی ؟
c++ ؟


با تشکر
پاسخیاب

توسط مهندس ع دانشمند در تاریخ 1397/12/11

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...