دیتابیس تحت وب

عنوان : دیتابیس تحت وب
گروه درخواست : پایگاه داده ها ( زبان SQL)
شرح درخواست :

من یه دیتابیس تحت وب ساختم و درست کار میکنه ولی کدی که برای ثبت نام نوشتم درست کار نمیکنه و ارور undefined index و mysqli_num_row expects parameter داره

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...