ایرادات کد من چیه؟

عنوان : ایرادات کد من چیه؟
گروه درخواست : سایر موارد
شرح درخواست :

نمیتونم خروجی بگیرم از این کد در ویژوال استدیو اررور میده اگه میشه بهم بگید کجا باید چی اضافه کنم
private void button1_Click(object sender,EventArgs e)
{
Graphics g1 = this.CreateGraphics();
Color c1 = Color.Red;
Pen p1 = new Pen(c1, 3);
g1.DrawRectangle(p1, 100, 120, 200, 240);
g1.DrawRectangle(p1, 160, 90, 80, 30);
for (int i = 0; i <= 230; i+=10)
{
g1.DrawLine(p1, 100, 120 + i, 300, 120 + i);
}
}


پاسخ کارشناس

با سلام
Graphics g1 = this.CreateGraphics();
System.Drawing.Color c1 = System.Drawing.Color.Red;
System.Drawing.Pen p1 = new System.Drawing.Pen(c1, 3);
g1.DrawRectangle(p1, 100, 120, 200, 240);
g1.DrawRectangle(p1, 160, 90, 80, 30);
for (int i = 0; i <= 230; i += 10)
{
g1.DrawLine(p1, 100, 120 + i, 300, 120 + i);
}


با تشکر ،
رضا دادخواه
پاسخیاب

توسط رضا دادخواه در تاریخ 1396/06/08

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...