برنامه نویسی c

عنوان : برنامه نویسی c
گروه درخواست : برنامه نویسی C , C++ و جاوا
شرح درخواست :

برنامه ای بنویسید که نمره ی دو دانشجو را در یک درس دریافت کند و در متغیرهای x1 , x2 ذخیره کند سپس محتویات متغیر x1و متغیر x2 را به ترتیب در سطر اول و دوم خروجی چاپ کند بدون استفاده از متغیر سوم


پاسخ کارشناس

با سلام
چ زبانی

با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شماتوسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شما

c

توسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شماتوسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شماتوسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شما

برنامه ای بنویسید که نمره ی دو دانشجو را در یک درس دریافت کند و در متغیرهای x1 , x2 ذخیره کند سپس محتویات متغیر x1و متغیر x2 را به ترتیب در سطر اول و دوم خروجی چاپ کند بدون استفاده از متغیر سوم

توسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شماتوسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ کارشناس

باش صبر کن


با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ کارشناس

c #
یا
c++


با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شما

C++

توسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ کارشناس

با سلام
#include
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int x1,x2;
cin>>x1>>x2;
cout< cout< char ch;
cin>>ch;
return 0;
}با تشکر ،
رضا دادخواه
پاسخیاب

توسط رضا دادخواه در تاریخ 1396/12/08


پاسخ کارشناس

دو تا متغیر را با یک فاصله وارد کنید و سپس اینتر بزنید و دو تا مقدار را در دو سطر چاپ میکنه

با تشکر ،
رضا دادخواه
پاسخیاب

توسط رضا دادخواه در تاریخ 1396/12/08


پاسخ شما

ن اشتباه متوجه شدید باید دو تا مقدار بگیری بعد بریزی تو دو تا متغیر بعدش مقدار دو متغیر رو با هم جابه جا کنی بدون استفاده از متغیر کمکی

توسط فاطمه یوسفی در تاریخ 1396/12/08


پاسخ کارشناس

اول اون یکی را چاپ کن و بعد دومی را.
در چاپ جابجاشون کن


با تشکر ،
رضا دادخواه
پاسخیاب

توسط رضا دادخواه در تاریخ 1396/12/08

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...