دترمینال ماتریس nدر n در متلب

عنوان : دترمینال ماتریس nدر n در متلب
گروه درخواست : MATLAB
شرح درخواست :

الگوریتم دترمینال ماتریس nدرn در متلب


پاسخ کارشناس

با سلام
function d=mydet(a,n)
d=0
for j=1:n
c=1
d=1
for a=1:n
for b=1:n
if a~=b
b(c,d)=a(a,b)
c=c+n
end
d=d+n
end
d=d+(-1^(1+j))*mydet(b,n-1)a(1,j)
end
نکته:باید بین mydet و a علامت ضرب قرار گیرد


با تشکر ،
مهدی جوادی
پاسخیاب

توسط مهدی جوادی در تاریخ 1397/03/12

شما هم سوال دارید ؟

از کارشناسان پاسخیاب بپرسید!
loading...